Emotional Freedom Technique

Emotional Freedom Technique

Emotional Freedon Technique is gebaseerd op de Dr. Callahan methode, ook wel TFT (Thought Field Therapy) genoemd. Dr. Callahan is een klinisch psycholoog uit de USA. Hij ontdekte, na onderzoek, dat door het kloppen op meridiaanpunten hevige emoties verdwenen. Op basis van deze ontdekking heeft Dr. Callahan Thought Field Therapy (TFT) ontwikkeld. De toepasbaarheid van TFT is minder makkelijk dan EFT, omdat bij TFT voor iedere klacht een andere volgorde van kloppen op de meridiaanpunten wordt aangehouden. Gary Craig heeft TFT van Dr. Callahan geleerd en verder ontwikkelt tot EFT met vaste meridiaanpunten. Het succespercentage van EFT is erg hoog. Deze ligt tussen 80 en 85%.
De verstoringen en blokkades in het energiesysteem van je lichaam zorgen ervoor dat je emoties voelt en blijft voelen over bepaalde gebeurtenissen en situaties. Deze verstoringen verhinderen dat je deze emoties kunt loslaten en zorgen voor een disbalans in je energetisch systeem. EFT is een techniek die is gebaseerd op het wegnemen van deze verstoringen en blokkades in het energetische systeem van je lichaam.

Dit ongedaan maken van de verstoringen in je energielichaam vindt plaats door het aantikken van uiteinden van energiebanen (meridianen). Deze meridianen bevinden zich verspreid over je lichaam.

Door het tappen of tikken op de meridiaanpunten van het lichaam, terwijl je je aandacht richt op het probleem dat je ervaart, breng je evenwicht in het energetisch systeem van het lichaam. Hierdoor kan je onderdrukte emoties en verstoringen makkelijker loslaten, waardoor je rust en evenwicht ervaart. Doordat de situaties die zich nu in je leven voordoen, niet meer belast worden met oude emoties, ga je deze anders ervaren en ben je ook in de mogelijkheid om er anders op te reageren.

Men wordt zo op een zachte manier bevrijdt van pijn, trauma´s, fobieën of paniekaanvallen, maar ook van een scala van lichamelijke klachten.

Bij EFT is er geen sprake van een pijnlijk proces. Het is pijnloos. Bij EFT wordt u alleen gevraagd om het probleem vluchtig voor de geest te halen. Dat is alles. Er is geen reden om de pijn, het trauma of de angst opnieuw te beleven.