Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die op de website van De Blauwe Wereld staan is de uiterste zorg besteedt. Het is echter niet uitgesloten dat deze onvolkomenheden bevat. De Blauwe Wereld is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. 

Gebruik van informatie
De Blauwe Wereld kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie en adviezen op deze site. Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en of het innemen van medicijnen zijn dan ook altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt. U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en genezings- en bewustwordingsproces. Dit geldt ook voor wat u met de therapieën en adviezen doet die De Blauwe Wereld geeft. De Blauwe Wereld behoudt het recht om zonder enige aankondiging alle informatie die op deze site staat op ieder moment, aan te passen of te verwijderen.

Externe links
Deze website bevat externe links naar websites die door andere partijen dan De Blauwe Wereld worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De Blauwe Wereld heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van De Blauwe Wereld.