Privacyverklaring

Privacyverklaring

dit een foto van een slot wat de privacy weergeeft en hoe we met deze privacy omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Blauwe Wereld verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lengte
 • Gewicht

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
De Blauwe Wereld verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verzamelen, raadplegen, bewaren, gebruiken en met elkaar in verband brengen van deze gegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
De Blauwe Wereld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bereiken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
De Blauwe Wereld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: tot 5 jaar na de laatste behandeling. Financiële gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst worden 7 jaar bewaard.

Delen van gegevens met derden
De Blauwe Wereld deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Blauwe Wereld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
De Blauwe Wereld gebruikt functionele, tracking en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen,

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U mag uw persoonsgegevens bij ons zonder reden inzien. Wilt u deze gegevens laten corrigeren of laten verwijderen dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek sturen naar deblauwewereld@live.nl. Het verwijderen van gegevens kunnen we weigeren, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren. De Blauwe Wereld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en indien mogelijk, uitvoeren.

Beveiliging
De Blauwe Wereld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de blauwewereld@live.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met De Blauwe Wereld kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer:                                              Lissabonring 28
Postcode en plaats:                                                        5152NT Drunen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:      17216947
Telefoonnummer:                                                          06 15 318 418
E-mailadres:                                                                    deblauwewereld@live.nl