Ziekten en klachten

Ziekten en klachten

Ziekte is niet meer dan een poging van het lichaam om schadelijke stoffen weg te werken.
Op het moment dat schadelijke stoffen (virussen, bacteriën, toxines, afvalstoffen enz.) het lichaam binnendringen, gaat het lichaam alles in het werk stellen om de ‘vijand’ buiten de deur te krijgen. Dit proces verloopt in fases, al naar gelang de aard van de indringer en de duur van de verontreiniging. Zoals de mens zelf in het dagelijks leven ook reageert op een ongenode gast, zo gaat het lichaam ook te werk.
In de eerste instantie zul je de deuren open zetten, zodat de indringer zelf kan vertrekken. Lukt dat niet dan kunnen er hulptroepen ingezet worden om de indringer een handje te helpen. Pas in de allerlaatste instantie, als alles geprobeerd is, zul je de situatie moeten aanvaarden dat je je moet overgeven en dat de omgeving volledig door de vijand is overgenomen.
Belangrijk voor de verwijdering van schadelijke stoffen in ons lichaam is het lichaamsvocht. Hieronder verstaan we bloed, lymfevocht, hersenvocht enz.
Het belang van het reinigen van dit lichaamsvocht werd al heel vroeg onderkend en is dan ook al zo oud als de natuurgeneeskunde zelf. De geneesheer Hippocrates noemde een slechte gesteldheid en vervuiling van de lichaamssappen dan ook de belangrijkste oorzaak van ziekten en stelde dit op schrift in wat hij noemde de humoraalpathologie (humoren = lichaamsvochten, pathologie = ziekteleer).
Genezing volgt het omgekeerde proces. Door het lichaam een handje te helpen om de afvalstoffen af te voeren wordt de ernst van de kwaal sterk gereduceerd. Het ziekteproces komt in een ander (minder ernstig) stadium, waardoor het voor het lichaam veel gemakkelijker wordt om zelf de taak weer over te nemen en het lichaam weer helemaal schoon – dus gezond – te maken.