Migraine

Migraine

Over het ontstaan van migraine is nog niet iedereen het eens, sommigen menen dat migraine wordt uitgelokt door heftige emoties zoals stress, woede, verdriet of zorgen, weer anderen geven voeding de schuld. Daaraan gerelateerd is de verzuring van het lichaam en een slecht functionerend darmstelstel.

Waarschijnlijk is wel dat migraine een erfelijke component heeft. Van alle migraine-patiënten heeft ruim de helft (zo´n 60%) ook een direct familielid met migraine. Wat vervelend is, is dat migraine de neiging heeft zichzelf te versterken. Doordat de hartslag en de ademhaling omhoog gaan bij pijn – een natuurlijke reactie van het lichaam – wordt er meer bloed rondgepompt. Dit verhoogt de druk op de bloedvaten, waardoor de migraine verder toeneemt.

Migraine komt in de meeste gevallen plotseling op, soms midden in de nacht zodat u er wakker van wordt. De pijn zit meestal aan één kant van uw hoofd en is hevig of bonzend. Door inspanning wordt de pijn meestal erger. Een aanval gaat vaak gepaard met misselijkheid en overgeven. Fel licht en hard geluid worden vaak slecht verdragen. Aan deze symptomen kunnen zogenaamde auraverschijnselen vooraf gaan. Bij een aura zie je 15 tot 45 minuten voor de aanval een soort lichtflitsen. Sommige mensen gaan wazig zien of krijgen blinde vlekken.

Uit metingen blijkt dat vaak ook bacteriën, virussen, parasieten en intoleranties een hoofdrol spelen.
Het is dus heel moeilijk om van te voren te zeggen waardoor migraine ontstaat, maar door te testen krijgen we inzicht in de te volgen strategie.